Türkiye: Gelire endeksli senetler yüzde 23,04 yıllık bileşik getirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15-22 Haziran talep toplama sonrasında ihraç edilecek gelire endeksli senetlerin detaylarını yayınladı. Buna göre;

6 aylık senetlerin yıllık bileşik getirisi %23,04, dönemsel getirisi ise %5,32’dir.

Şahıslara satılacak senetler, ihraçlar devlete ait Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yönetilecek.

Senetler için minimum talep tutarı 1.000 TL’dir (59$) ve 1 TL’nin katları halinde düzenlenecektir. Bonolar, talep toplama dönemini takip eden hafta 24 Haziran 2022 Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır.

GES gelirleri, Devlet İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeciliği (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)’nden bütçeye aktarılan gelir paylarına endekslenecektir. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin iadelerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından üçer aylık dönemlerde bütçeye aktarılan gelir paylarının toplamı esas alınacaktır.

DHMİ 2022 için 874,1 milyon lira, KEGM ise 308,2 milyon lira gelir bekliyor. Bu kapsamda ilgili aylara ait gelir endeksinin hesaplanmasında, söz konusu projeksiyonların gelir tahmin rakamının ilgili yıl için eşit olarak dağıtıldığı varsayımı esas alınmaktadır.

Kupon ödemeleri, gelir payı tutarlarının gerçekleşmesi sonucunda hesaplanan endeks değeri ile Hazine tarafından belirlenen getiri oranının yeniden değerlenmesi yöntemi kullanılarak hesaplanacaktır.

Senetler yürürlükteki vergi mevzuatına tabi olup, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesine göre vergilendirilecektir.

Kupon ödemeleri stopajdan muaftır.

Bu kapsamda düzenlenecek senetlere ilişkin genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

3 aylık dönemsel %5,32 ve yıllık bileşik %23,04 oranındaki getiri piyasada telaffuz edilen %30 bandının ve gösterge tahvil faizinin de altında oranlar olarak görünüyor. Gelirleri endekslenen iki KİT olan DHMİ ve KEGM kar eden işletmeler ve bu iki işletmenin toplam gelir projeksiyonu 1 milyar TL’nin üzerinde. İyi gelir miktarına sahip olan GES’lerin seçilmesi getiri miktarı açısından iyi, ancak burada enflasyon oranına yaklaşma noktasında yıllık bileşik getirinin bu haliyle biraz düşük kaldığı görülmektedir. Burada kupon ödemelerinde kullanılacak olan yeniden değerleme oranları nihai getiri miktarı açısından önemli olacaktır. Ana para, faiz ve kupon ödemeleri tutarları açısından tasarruf sahiplerinin dövize veya farklı risk gruplarında daha yüksek getiri oranlarına doğru olan rağbeti çok kıracak bir oran gibi görünmüyor.

Hazine borçlanma araçları çeşitliliği konusunda ise biraz daha olumlu olarak okunabilir. Kupon ödemelerinde belli bir alt tutarın getiri anlamında garanti edilmesi de olumlu. Kura ise direkt bir U dönüşü etkisi beklenmez. Enflasyonu düşürme ve kuru dengelemek gibi konularda ise genel paket içerisinde 20 Aralık’a benzer bir etki yaratması zor gibi görünüyor. Yabancılara tahsisli swap konusunda ise detaylar tam olarak net değil, yabancılara yönelik swap hareketlerinin kısıtlanması bundan önce söz konusuydu, tahsisli swap ile bu imkan genişletiliyor. Yabancıya swap kanalı ile TL bulma imkanı ise muhtemelen bazı taahhütlere dayandırılacaktır, belli bir süre için Türk lirası cinsinden yatırım yapmak gibi.

Kaynak Tera Yatırım- Enver Erkan
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir